ĐỐI TÁC

Cơ Hội Hợp Tác Cùng Sagen Groupe

Sagen Groupe hợp tác cùng với những tập đoàn lớn quốc tế, các tổ chức và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo ra một mạng lưới hiệu quả và bền vững. Chúng tôi mong muốn đem lại những lợi ích cho đối tác để tạo ra các cơ hội kinh doanh bền vững và tiếp cận mạng lưới phân phối quốc tế.

NHIỆM VỤ, TẦM NHÌN & HỢP TÁC

Sagen Groupe mong muốn chia sẻ những nhiệm vụ và tầm nhìn chung với các đối tác để giúp mối quan hệ trở nên bền vững và có giá trị lâu dài.

Since 2015

Mối Quan Hệ Mới, Cơ Hội Mới

Sagen Groupe đang hợp tác với hàng chục thương hiệu quốc tế, chúng tôi luôn chào đón các cơ hội và các mối quan hệ hợp tác mới trong và ngoài nước

lỢI íCH

Các Lợi Ích Khi hợp Tác Cùng Chúng Tôi