Văn hóa Doanh nghiệp

Văn hóa SAGEN

Bên cạnh nhiệm vụ chính là các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng các sản phẩm uy tín chất lượng, SAGEN COMPANY cũng đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập và xây dựng nên một môi trường văn hóa lành mạnh.

Cốt lõi văn hóa doanh nghiệp tại SAGEN là “Trí tuệ – Thân thiện – Năng động – Bền vững“. Đây chính là những tài sản vô hình để SAGEN tạo nên những động lực để thúc đẩy sự phát triển của mình.

Môi trường văn hóa doanh nghiệp của SAGEN luôn được đảm bảo theo các tiêu chí trên để tạo dựng được một không khí làm việc sôi nổi, vui vẻ và nhiệt tình, để toàn bộ nhân viên đều có thể cống hiến được trí tuệ, tài năng và sáng tạo của riêng mình, giúp công ty phát triển bền vững nhất. Văn hóa SAGEN còn được thể hiện ở những giá trị đãi ngộ và phúc lợi luôn được đảm bảo cho nhân viên.

SAGEN là một tập thể nhỏ, hướng đến phục vụ một cộng đồng lớn với sự chuyên nghiệp theo phong cách hiện đại của châu Âu!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *