Tôn trọng cái đẹp là trên hết tôn trọng thiên nhiên.

Le Petit Olivier và One Voice đã có sự cam kết về đạo đức với động vật và hành tinh.

Điều này có nghĩa là tất cả các sản phẩm thương hiệu của chúng tôi đều được gắn nhãn One Voice: chúng tôi đảm bảo rằng các thành phần của sản phẩm và tất cả các sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi chưa được thử nghiệm trên động vật và chúng tôi không tiếp thị chúng ở các quốc gia nơi thử nghiệm động vật.

Đó là một niềm tin mạnh mẽ đến mức chúng tôi đã đưa quyết định ngay từ lúc thành lập công ty (2001), tham gia với hiệp hội One Voice.

Chúng tôi ủng hộ các thành phần có nguồn gốc tự nhiên và chúng tôi không sử dụng bất kỳ sản phẩm động vật nào trong các sản phẩm của chúng tôi, ngoại trừ sáp ong.

Lịch sử công ty

“Vào năm 1996, chúng tôi đã tạo ra La Phocéenne de Cosmétique , với một khát khao phiêu lưu. Trong một thị trường cực kỳ cạnh tranh, chúng tôi muốn tạo ra dược sự khác biệt.

Khi chúng tôi tạo ra Le Petit Olivier, thương hiệu độc đáo của chúng tôi, chúng tôi muốn nó độc lập, không bị ảnh hưởng bởi những chiến lược kinh doanh. Điều chúng tôi muốn là đưa ra tầm nhìn của riêng mình về vẻ đẹp, một trong những tầm nhìn đó là sự gắn kết sâu sắc và những giá trị chân thành.

Kể từ khi bắt đầu, chúng tôi đã tham gia tiếp cận việc tôn trọng môi trường bằng cách sản xuất các sản phẩm đích thực và xác thực.”

“Từ những lợi ích ban đầu của sự giàu có trong tự nhiên, nêu lên sự tôn trọng về môi trường của con người, động vật và thực vật, nó không chỉ là một suy nghĩ thời thượng, đó là một cách suy nghĩ cố định: cách của Le Petit Olivier”

Đây là lý do tại sao chúng tôi muốn sản phẩm của mình đáp ứng 4 cam kết sau đây: sự tôn trọng với phụ nữ, sự chất lượng trong việc lựa chọn nguyên liệu, việc tôn trọng môi trường và sự tôn trọng đến những người cùng đồng hành với chúng tôi.

Vì những lý do đó, chúng tôi cam kết mang đến một vẻ đẹp là một phần của sự tôn trọng môi trường, tôn trọng những người làm việc với chúng tôi, tôn trọng phụ nữ. Sự tôn trọng làm tăng lên giá trị, sức mạnh và sự ngưỡng mộ của vẻ đẹp. Chúng tôi muốn làm cho mọi người nhận ra rằng vẻ đẹp là quý giá.